Affiliate odkaz (dále jen odkaz) je URL adresa, jejíž součástí je parametr pro identifikaci Partnera.

Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno obchodu Queens.cz. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnera.

Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek e-shopu Queens.cz či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že partnerův Web je vlastněn či provozován jménem Queens.cz. Logo společnosti Queens.cz a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele. Partner nesmí využívat název společnosti Queens.cz jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.

V případě, že se partner rozhodne pro propagaci využít PPC systémy, je přísně zakázáno v textech inzerátů zmiňovat název Queens, Queens.cz či názvy, které jsou se jménem obchodu zaměnitelné.

Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.

Výše provize začíná na 5 % z ceny zboží bez DPH. Dle obratů Partnera se provize může zvýšit až na 7 %. K identifikaci Partnera na stránkách www.queens.cz je používána technologie cookies, jejichž životnost je nastavena na 30 dní. Minimální částka pro výplatu provize je 1 000 Kč, ta bude vyplacena oproti Partnerem vystavené faktuře.

Provozovatel webu Queens.cz si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat weby, na kterých Partner využívá Odkazu a v případě porušení některých z výše uvedených pravidel může ihned zablokovat affiliate účet Partnera bez náhrady na výplatu provizí.

Pokyny jsou platné od 1. 2. 2013 a provozovatel si vyhrazuje právo je průběžně měnit.

Registrace do affiliate programu