☃️ Zažij vánoční pohodu v teple zimního streetwearu a navíc, DOPRAVA a VRÁCENÍ až do 15.1. ZDARMA. ZAŽÍT
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přejít k obsahu:

Soutěžní pravidla #QueensHomeFlip

Píše Beáta, 01.04.20

1. Kdo soutěž pořádá?

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Queens Store s.r.o., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 06551203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72332 (dále jen „pořadatel“).

2. Kdy soutěž trvá?

2.1. Soutěž trvá od okamžiku uveřejnění oznámení o soutěži prostřednictvím sociální sítě Instagram dne 1. 4. 2020 do 08. 4. 2020, 06:00 hodin (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Kdo se může soutěže účastnit?

3.1. Soutěže se může účastnit kterákoli fyzická osoba starší 15 let. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 občanského zákoníku.

3.3. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4. Jak se do soutěže zapojit?

4.1. Do soutěže se osoba zapojí a stane se soutěžícím tím způsobem, že v době trvání soutěže provede následující:

a) doma udělá na stateboardu best trick a označí Queens instagramový profil pořadatele (@queens)

b) Přidá post do feedu a označí Queens v popise + přidá hasthag #QueensHomeFlip

5. Kdo vyhrává a jak výherce oznámíme?

5.1.  Vítězi se stávají tři soutěžící, které vyber Max Habanec náhodným výběrem

5.2. Pořadatel vyhlásí výherce nejpozději do 5 dnů po skončení soutěže, a to na sociální sítí Instagram, s čímž soutěžící souhlasí. Pořadatel dále kontaktuje výherce prostřednictvím Instagramu soukromou zprávou a také e-mailem.

6. Co je výhrou a jak ti ji předáme?

6.1. Výhrou jsou 3x dárkové poukazy na nákup v Queensu v hodnotě 3000Kč. Výhra bude předána elektronicky nebo posláním poukazu.

6.2. Výherce se musí o svou výhru přihlásit zprávou zaslanou pořadateli nejpozději do konce května 2020, jinak jeho právo na výhru zaniká.

6.3. Náklady na dopravu výhry k výherci nese pořadatel, výhru však lze zaslat pouze na adresu v České republice nebo ve Slovenské republice.

7. Závěrečná ustanovení[MŠ1]

7.1. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

7.3. Není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.

7.4. Ze soutěže mohou být vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech osob, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

7.5. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

7.6. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv výherci. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se kterákoli osoba nemohla soutěže zúčastnit.

7.7. Tato pravidla nabývají účinnosti 1. 4. 2020.

Ups! Vypadá to, že tvůj prohlížeč je velmi starý. Doporučujeme ho upgradovat. Naše stránky v něm nemusí fungovat správně ;(