Ochrana osobních údajů

(Privacy Policy)

obchodní společnosti Queens Store s.r.o.
se sídlem Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika
IČ: 06551203 DIČ: CZ06551203

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu 

Tím, že procházíš toto webové rozhraní internetového obchodu Queens, nebo kontaktuješ Queens prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu e-mailové komunikace, sociálních médií, nebo poskytneš Queens jakýkoli druh osobních údajů, nakládá a zpracovává Queens Tebou poskytnuté osobní údaje. Tímto dokumentem Tě v souladu s právními předpisy informujeme způsobu zpracování osobních údajů a o právech, která ze zpracování osobních údajů vznikají.


Kdo je správcem tvých osobních údajů? 

Správcem Tvých osobních údajů je společnost Queens Store s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 06551203, e-mail: [email protected], tel.: 604 99 55 11 (dále jen „Správce“).


V jakých situacích budeme tvé údaje zpracovávat?

        A. S tvým souhlasem

Právní titul: Souhlas.

O udělení souhlasu Tě požádáme, jestliže s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům zpracování osobních údajů bez tvého souhlasu (recitál č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat:

 1. marketingové nabídky;
 2. obchodní sdělení;
 3. přijímat výhody našeho zákaznického programu;

Pokud nám udělíš svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu pro zasílání marketingových nabídek, obchodních sdělení nebo pro možnost přijímat výhody zákaznického programu Správce, můžeš takový souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou zaslanou na adresu Správce nebo elektronickou formou zaslanou na e-mail: [email protected].

       B. Bez tvého souhlasu 

Bez Tvého souhlasu můžeme zpracovávat Tvé osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

           a) Právní titul: Plnění smlouvy.

Účel:  

Účel:  

Účel: 

          d) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona. 

Účel: 

 1. Osobní údaje zpracovávané automaticky

Při návštěvě našeho internetového obchodu stránky o Tobě můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Tvém internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. 

Můžeme také zpracovávat informace o Tvém chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách jsi navštívíl a které zboží je zobrazeno. 

Informace o Tvém chování na webu jsou však z důvodu Tvého maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupuješ-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Tvém mobilním zařízení.

Uvedené automatické zpracování osobních údajů slouží výlučně pro zlepšování našich služeb. Např. pomocí historie objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží a služeb k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové nabídky, které jsou přímo pro Tebe a odpovídají Tvým potřebám a zájmům.

 1. Jaké osobní údaje o tobě zpracováváme?

Podle druhu právního titulu můžeme o Tobě zpracovávat následující osobní údaje, které nám sdělíš:

 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Tvé osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od Tebe, tedy údaje, které jsi nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jsi nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj, nebo na základě Tvého výslovného souhlasu.

 1. Kdo je příjemcem osobních údajů? 

Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:  

 1. našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Tebou, a to zejména:
  • dodavatelům informačních technologií, pomocí kterých provozuje internetový obchod zpracováváme Tvoje objednávky. Za dodržování povinností ochrany osobních údajů těchto osob odpovídáme ve stejném rozsahu jako je uvedeno v tomto dokumentu;
  • poskytovatelům účetních a daňových služeb pro plnění našich zákonných povinností;
  • poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb (dopravce), avšak pouze v rozsahu Tvého jména a příjmení, doručovací adresy, tel. číslo, na kterém Tě může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně vymazat;
  • v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) využíváme k jejich rozesílání služeb obchodní skupiny EXPONEA. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Tvoje osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu, za což plně odpovídáme.
 2. jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Tvých údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
 3. pokud nám k tomu udělíš souhlas v rozsahu Tvé e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá v tomto dokumentu uvedená práva a plníme veškeré povinnosti.
 4. Naše společnost nemá přístup k údajům o platebních kartách, kterými platíš v našem internetovém obchodu. Údaji o Tvých platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

 1. Jak dlouho tvé osobní údaje zpracováváme?

Tvoje osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Tebou a námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Tvoje osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíš k odběru obchodních sdělení nebo marketingových nabídek, budeme Tvoje osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení Tvého nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. 

Údaje získané prostřednictvím zákaznického účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl zákaznický účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Tebou udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). 

 1. Jaká máš práva při zpracování tvých osobních údajů?

Pokud jde o Tvé osobní údaje, máš následující práva, která můžeš uplatnit elektronickou formou odeslanou na e-mailovou adresu:  [email protected], nebo písemnou formou odeslanou na adresu sídla Správce:

Dále máš právo požadovat od Správce

 1. Soubory cookie

Některé stránky webového rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník navštíví webové rozhraní. Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.

Můžeš mít kontrolu nad tím, jaké cookies o Tobě Správce zpracovává. K tomuto můžeš použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Nebo můžeš používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžeš ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážeš i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníš tím fungování některým funkcím. Vypnutím analytických cookies zobrazování marketingových nabídek nezabráníš, jen pro Tebe budou méně relevantní.

 1. Další informace o ochraně osobních údajů a používání cookies v obchodních podmínkách

Další podrobné informace o zpracování Tvých osobních údajů a o používání souborů cookies nalezneš v našich obchodních podmínkách (článek X.) dostupných na https://www.queens.cz/cs/content/1-obchodni-podminky