Nakupování

Reklamace

Přišlo ti zboží, které je poničené a nebo s ním je něco v nepořádku? Nebo se s tvým oblíbeným kouskem po pár nošeních něco přihodilo? Nemusíš se obávat. Zboží můžeš reklamovat. Stačí když budeš následovat kroky níže:

Postup pro reklamaci

 1. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
 2. Očištěné reklamované zboží zabal tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to být však být krabice původní). K botám přilož kopii faktury a vyplněný reklamační list, který je ke stažení zde:

  Reklamační list

 3. Odešli balíček zdarma přes Zásilkovnu - nahlaš kód 94292445. Nejbližší pobočku najdeš na www.zasilkovna.cz/pobocky. Pokud zvolíš jiného doručovatele, použij adresu uvedenou níže, v tom případě však nebudeme hradit přepravu.
  Queens store, s.r.o.
  U tabulky 3020, Hala X
  193 00 Praha 20
  Česká republika
  Důležité upozornění
  • Zboží neposílej na dobírku ani jako balík na poštu - nebude převzato.
  • Doporučujeme zboží zaslat doporučeně a pojistit.
 4. Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budeš informován/a prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Reklamační řád

 1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
 2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
 4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
 7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Queens s.r.o provozující e-shop www.queens.cz/cs je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
 10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:
  Queens store, s.r.o.
  U tabulky 3020, Hala X
  193 00 Praha 20
  Česká republika

Nevíš si s něčím rady?

Rádi ti poradíme. Po–Pá 9:00–17:00.