SE - Special Edition

Speciální edice, teniska, která oslavuje určitou stěžejní historickou událost, je vydávána vlimitovaném množství. Nejvíce je tato zkratka spojována sNike.