Význam slova trend-setter?

Trend-setter je člověk, který udává nový módní styl. Buď je přímo autorem konkrétního trendu, nebo patří mezi první průkopníky a podporovatele daného trendu.